Betonske transformatorske postaje

Transformatorske postaje so tovarniško izdelane enote, na ključ in so sestavljene iz:

 • telo ohišja in streha
 • SN oprema
 • SN transformator
 • NN razvod
 • kompenzacija (opcijsko)
 • SN in NN meritve (opcijsko)
Uporaba:
 • splošna energijska oskrba
 • industrija
 • zelena energija (fotovoltaika, veter, bioplin)
 
Lastnosti:

 • izvedba iz armiranega betona
 • zunanje posluževanje
 • kompaktna in zasede malo prostora
 • estetsko in okolju prijazno
 • oljetesna temeljna posoda
 • zaščita pred notranjo napako (oblok) EN 62271-202
 • hitra montaža in kratke čakalne dobe pripomorejo k manjšim stroškom
 • fasada v različnih barvnih odtenkih
 • izdelano in preizkušeno po standardu EN 62271-202
 • mehanska zaščita: IK10
 • temp. razred: TK10
 • stopnja zaščite: do IP 43D
Splošni katalog kompaktnih betonskih TP – FOREM (pdf)

TIP Nazivna napetost (kV) Nazivna moč (kVA) Dolžina (mm) Širina (mm) Višina (mm) Globina vkopa (mm)
FOREM 1V
Prospekt.pdf
Opis proizvoda.pdf
12/24 do 400 2000 1700 2600 800
FOREM 1SF
Prospekt.pdf
Opis proizvoda.pdf
12/24 do 400 2000 1700 2600 800
FOREM 2
Prospekt.pdf
Opis proizvoda.pdf
12/24 do 630 3000 1800 2600 800
FOREM 3
Prospekt.pdf
Opis proizvoda.pdf
12/24 do 1250 3000 2400 2600 800
Montažne betonske transformatorske postaje 10(20)/0,4 kV so namenjene za transformacijo in napajanje potrošnikov z električno energijo nizke napetosti. Uporabljajo se v distribucijskih električnih omrežjih kot končne, prehodne ali vozliščne postaje za kabelski priključek nizke in srednje napetosti.

Transformatorske postaje raznih velikosti so od temeljev, zidov in streh sestavljene iz tovarniško izdelanih vodo-nepropustnih armiranobetonskih elementov znamke betona MB 30. Konstrukcijsko so izvedene kot popolnoma montažne in demontažne. Vsi betonski elementi so izdelani tako, da zagotvaljajo vodo-tesnost in odpornost proti mrazu. Zaradi ozemljitve ohišja se povezovanje elementov izvaja s pocinkanimi vijaki in bakrenimi vodniki, ki se nahajajo na vsakem elementu.

Hlajenje transformatorja in prezračevanje ohišja proti nabiranju kondenza se vrši z naravno cirkulacijo zraka. Zrak vstopa skozi žaluzije in rešetke na vratih, izhaja pa skozi odprtino pod dvignjeno streho, ki je zaščitena s fino mrežo proti vstopu insektov in drugih predmetov v TP. Pod transformatorjem je oljna jama v obliki betonskega korita. Transformatorji do moči 1000 kVA se nahajajo v skupnem prostoru s SN in NN postrojem. V transformatorskih postajah s transformatorji do moči 1000 kVA (ohišja TPR – D1, E1, E2, E3, E4 in F) so transformatorji od ostalih delov ločeni s predelno steno. Po posebni zahtevi je možno naročiti predelno steno (za ohišja TPR – B, C, D), čeprav jo predpisi ne zahtevajo. Okrog transformatorske postaje so postavljene talne plošče.Dimenzije TP:

Širina (mm) 2250 in 4140
Višina (mm) 2790
Dolžina (mm) od 2200 do 12000
Globina temelja (mm) 800
Najmanjša nosilnost tal (kPa) 80

Splošni katalog (pdf)

Razširjen katalog montažnih betonskih TP – TPR (pdf)

Program montažne gradnje betonskih TP – TPR (pdf)

Podloge tlorisov

btt