Politika kakovosti

Družbo predstavljamo vsi zaposleni. Dolgoročna odlična poslovnost izhaja iz osebne in skupne motivacije ter medsebojnega zaupanja. Kakovost naših izdelokov zagotavljamo z odlično strokovno usposobljenimi sodelavci, ki s svojim znanjem, delom in prizadevanji želijo zadovoljiti stroge kriterije naših kupcev.

Kakovost našega podjetja sloni na naslednjih vrednotah:

  • zunanja prepoznavnost našega podjetja na trgu
  • dosledno zagotavljanje kakovosti naših izdelkov s ciljem nenehnega izboljševanja kakovosti izdelkov in zmanjševanja reklamacij
  • sprotno spremljanje in nenehno preverjanje doseganja zastavljenih ciljev
  • dobri odnosi s poslovnimi partnerji
  • spoštovanje zakonodaje, predpisov in standardov s področja zakonodaje
  • dobro poslovanje podjetja
  • nenehno strokovno izpopolnjevanje
  • ekološka osveščenost

Vodstvo družbe z doslednim izvajanjem politike kakovosti in z ukrepi zagotavlja stalno izboljševanje in učinkovitost delovanja sistema kakovosti v družbi.

Dobro ime nam zagotavlja zadovoljstvo kupcev, ki potrjujejo naš slogan:

ZA UPORABNIKE NAŠIH IZDELKOV JE DOBRO SAMO NAJBOLJŠE!


politika kakovosti.pdf

Quality Policy.pdf

btt