Politika kakovosti

Družbo TSN, d.o.o. predstavljamo vsi zaposleni. Dolgoročna odlična poslovnost izhaja iz osebne in skupne motivacije ter medsebojnega zaupanja. Kakovost naših izdelkov zagotavljamo z odlično strokovno usposobljenimi delavci, ki s svojim znanjem, delom in prizadevanji želijo zagotoviti stroge kriterije naših kupcev. Kakovost naše družbe sloni na naslednjih vrednotah:

  • zunanja prepoznavnost družbe na trgu
  • dosledno zagotavljanje kakovosti naših izdelkov s ciljem nenehnega izboljševanja kakovosti izdelkov in zmanjševanjem reklamacij
  • sprotno spremljanje in preverjanje zastavljenih ciljev
  • dobri odnosi s poslovnimi partnerji
  • spoštovanje in upoštevanje veljavne zakonodaje, predpisov in standardov
  • dobro poslovanje družbe
  • strokovno izpopolnjevanje
  • ekološka obveščenost
  • trajnostna naravnanost
  • sledenje trendom razvoja stikalne tehnike

Vodstvo družbe z doslednim izvajanjem politike kakovosti in z ukrepi zagotavlja stalno izboljševanje in učinkovitost delovanja sistema kakovosti ISO 9001:2015 v družbi.

Dobro ime nam zagotavlja zadovoljstvo kupcev, ki potrjujejo naš slogan

ZA UPORABNIKE NAŠIH IZDELKOV JE DOBRO SAMO NAJBOLJŠE !


politika kakovosti.pdf

Quality Policy.pdf

btt