Naprave za kompenzacijo električne energije

NN kompenzacije (nazivna napetost < 1 kV)

Glede na izvedbo delimo NN kompenzacije na:

  • klasične (AKN x_xxx)
  • filtrske (AFKN x_x / xxx)
  • dinamične (ADFKN x_x / xxx)
  • kombinirane  – dinamična in filtrska (AD+FKN x_x / xxx_(x+x)

VN kompenzacija (nazivna napetost > 1 kV)

Glede na izvedbo delimo VN kompenzacije na:

  • klasične
  • filtrske
btt