NN stikalne omare

Stikalne omare so pomemben del električnih sistemov. Zagotavljati morajo obratovalno zanesljivost in varnost osebja, ki z njimi rokuje.

Uporabnikom ponujamo širok izbor naprav za razdelitev, merjenje in krmiljenje električne energije za najrazličnejše potrebe, tudi do največjih moči. Stikalne bloke prilagajamo posameznim projektnim zahtevam, stikalni opremi in specifičnim možnostim objektov. Vse bolj pogosto pa se v praksi uporabljajo naši tipski stikalni bloki, ki so konstruirani in preizkušeni v skladu s standardom SIST EN 60439-1 2000 oziroma SIST EN 61439-1 2010. Sestavljajo se iz karakterističnih tipskih polj, ki v ustreznih kombinacijah zadostijo konkretnim obratovalnim in funkcionalnim zahtevam.

Razdelitev polj po funkciji:
 • dovodna
 • odvodna
 • spojna
 • merilna
 • kombinirana
Standardne dimenzije:
 • širine: 550 mm, 780 mm, 950 mm
 • globina: 400 mm
 • višina: 1900 mm

Primer sestave stikalnega bloka:

Konstrukcija:

Ogrodja polj so izdelana iz tipskih komponent, ki v vseh treh prostorskih oseh omogočajo kar najbolj fleksibilen in pregleden razpored električne omare. Nosilno konstrukcijo tvorijo jekleni profili iz preoblikovane pocinkane pločevine iz katere so tudi pregrade za zahtevano stopnjo notranjo delitve, nosilci in paneli za stikalne aparate ter ostalo opremo. Vrata in sestavni deli kovinskega okrova naprave so iz jeklene pločevine s prahasto površinsko zaščito v barvnem tonu RAL 7035. Notranji tečaji, zapirala vrat in tesnila zagotavljajo zahtevano stopnjo mehanske zaščite do IP 54.

Tehnični podatki:
Referenčni standardi
 • tipski preskus TTA/PTTA
 • SIST EN 60439-1, IEC 60439-1
Električni podatki
 • nazivna napetost izolacije 1000 V
 • nazivna obratovalna napetost do 690 V / 50-60 Hz
 • nazivni tok glavnih zbiralnic 630 do 1600 A
 • nazivni zdržni 1s kratkotrajni tok KS 50 kA
 • nazivni udarni KS 100 kA
Stikalni aparati
 • odklopnik na dovodu v kompaktni izvedbi
 • In≤1600 A, ICu=50 kA
 • stikalne letve z varovalkami ≤630 A
Stopnja notranje delitve
 • 1 do 2b
Pogoji obratovanja
 • temperatura -5° C do +40 °C
 • relativna vlaga do 95%, preprečiti kondenzacijo
Mehanska zaščita
 • IP 31 (do IP 54)

 

Prednosti:

 • varnost osebja, ki z napravo rokuje
 • tipizirana standardna izvedba
 • zanesljivo delovanje in dolga življenska doba
 • funkcionalna in prostorska prilagoditev specifičnim potrebam uporabnika
 • kasnejša funkcijska dodelava in razširitev
 • optimalen, pregleden in dostopen razpored opreme
 • vgradnja tipsko preskušene opreme različnih proizvajalcev

SR1 razdelilno ogrodje (pdf), NN ogrodja / stalci (pdf)

Nizkonapetostni stikalni bloki (pdf)

btt