NN kompenzacije

Večina porabnikov električne energije kot so asinhronski motorji, transformatorji, dušilke, indukcijske peči itd. potrebujejo za svoje delovanje poleg delovne tudi induktivno jalovo energijo, ki ne opravlja koristnega mehanskega dela, ampak samo dodatno obremenjuje prenosna in distribucijska omrežja, elektrarne in druge elemente stikališč.

Prednosti katere porabniku daje izvedba kompenzacije so:

 • dobavitelj električne energije plačuje le delovno energijo
 • razbremeni se lastno prenosno omrežje, transformatorji in stikalne naprave, ter omogoči se višja prenosna moč
 • zmanjšajo se induktivni padci napetosti in joulske izgube v prenosnem omrežju, s čimer se poveča kvaliteta električne energije
 • poceni gradnja oziroma omogoči se večja obremenitev naprav brez dodatne envesticije, oziroma poveča se življenska doba naprav

Glede na priključitev delimo VN kompenzacije na:

 • posamična VN kompenzacija (kondenzatorji so priključeni direktno k porabniku)
 • ne-regulirana skupinska VN kompenzacija (kondenzatorji so priključeni k skupini porabnikov, kateri so zmeraj istočasno v pogonu)
 • regulirana skupinska VN kompenzacija (regulirana kompenzator je priključen k skupini porabnikov, kateri niso istočasno v pogonu)
 • regulirana centralna VN kompenzacija (reguliran kompenzator je priključen na zbiralnice razdelilnega postrojenja običajno vseh porabnikov)

Glede na izvedbo delimo NN kompenzacije na:

 • klasične
 • filtrske
 • dinamične
 • kombinirane

Klasična NN kompenzacija

Pri tej vrsti kompenzacije se k potrošnikom oziroma porabnikom paralelno vežejo energetski kondenzatorji, vezava kondenzatorjev pri NN kompenzaciji je trikotna.

Filtrska NN kompenzacija

Pri tej vrsti kompenzacije se k potrošnikom oziroma porabnikom paralelno veže kombinacija filtrske dušilke in energetskega kondenzatorja,vezava kondenzatorjev pri NN kompenzaciji je trikotna.

Dinamična NN kompenzacija

Vezava je enaka kot pri kompenzaciji s filtriranjem višjih harmonikov, le da se za vklop kondenzatorske stopnje uporablja tiristorski modul, pri teh kompenzacijah se uporabljajo posebni regulatorji. Uporablja se tam, kjer imamo hitre in kratkotrajne spremembe obremenitev, recimo varilni aparati, dvigala, roboti, …

Ta način ima prednost:

 • hitrost reagiranja na spremembo obremenitve je zelo velika, odzivni čas nekaj ms (najkrajši 10 ms)
 • vklop oziroma izklop kondenzatorske stopnje zmeraj pri prehodu napetosti skozi “0”
 • življenjska doba tristorskega modula je neprimerno daljša kot kontaktorja

Kombinirana – dinamična in filtrska NN kompenzacija

Pri tej kombinaciji imamo kombinacijo dinamičnih – tristorskih stopenj in kontaktorskih stopenj. Takšna kompenzacija dela tako, da se najprej vklopijo hitre tristorske stopnje, kontaktorske pa so v rezervi, šele ko je potreba po kompenzaciji večja kot jo lahko zagotovijo tristorske stopnje se vklopi počasna . kontaktorska stopnja. Ko potreba po kompenzaciji pade, se najprej izklopijo vse tristorske stopnje, šele nato počasne kontaktorske stopnje.

Katalog (pdf)

btt