VN kompenzacije

Večina porabnikov električne energije kot so asinhronski motorji, transformatorji, dušilke, indukcijske peči itd. potrebujejo za svoje delovanje poleg delovne tudi induktivno jalovo energijo, ki ne opravlja koristnega mehanskega dela, ampak samo dodatno obremenjuje prenosna in distribucijska omrežja, elektrarne in druge elemente stikališč.

Prednosti katere porabniku daje izvedba kompenzacije so:

 • dobavitelj električne energije plačuje le delovno energijo
 • razbremeni se lastno prenosno omrežje, transformatorji in stikalne naprave, ter omogoči se višja prenosna moč
 • zmanjšajo se induktivni padci napetosti in joulske izgube v prenosnem omrežju, s čimer se poveča kvaliteta električne energije
 • poceni gradnja oziroma omogoči se večja obremenitev naprav brez dodatne envesticije, oziroma poveča se življenska doba naprav

Glede na priključitev delimo VN kompenzacije na:

 • posamična VN kompenzacija (kondenzatorji so priključeni direktno k porabniku)
 • ne-regulirana skupinska VN kompenzacija (kondenzatorji so priključeni k skupini porabnikov, kateri so zmeraj istočasno v pogonu)
 • regulirana skupinska VN kompenzacija (regulirana kompenzator je priključen k skupini porabnikov, kateri niso istočasno v pogonu)
 • regulirana centralna VN kompenzacija (reguliran kompenzator je priključen na zbiralnice razdelilnega postrojenja običajno vseh porabnikov)

Kompenzacija je sestavljena iz:

 • vakuumskega odklopnika
 • udarnih ali filterskih dušilk
 • VN kondenzatorja (vezanih v zvezdo)
 • zaščite
 • ozemljilnega stikala

Glede na montažo delimo VN kompenzacije na:

 • kompenzacije za zunanjo montažo
 • kompenzacije za notranjo montažo

Katalog (pdf)

btt