O podjetju

Smo podjetje, ki je s svojimi izdelki in storitvami prisotno na slovenskem in tujih trgih že skoraj 70 let. Odjemalci naših programov so elektrodistribucijska podjetja in industrija; posredni uporabniki naših storitev pa vsi, ki uporabljajo električno energijo.

Osnovna dejavnost podjetja je:

 • proizvodnja aparatov in naprav za distribucijo električne energije nazivne napetosti od 0,4 do 38 kV
 • montaža aparatov in naprav za distribucijo električne energije nazivne napetosti od 0,4 do 110 kV
 • izgradnja energetskih objektov do napetostnega nivoja 110 kV po principu izvajalskega inženiringa
 • proizvodnja podpornih in skoznjih izolatorjev iz araldita za nazivne napetosti od 0,4 do 38 kV
 • izdelava projektne dokumentacije za naprave, postrojenja in energetske objekte za nazivno napetost od 0,4 do 110 kV
 • proizvodnja ključavničarskih izdelkov
 • izvajanje proizvodnih storitev: obdelava kovinskih polizdelkov, barvanje, galvanska zaščita površin
 • razvoj naprav s področja stikalne tehnike

Temeljne vrednote v podjetju so:

 • zagotavljanje kakovostnih izdelkov, ki zadovoljijo tudi najzahtevnejšega kupca
 • strokovna usposobljenost
 • ustvarjanje odlične organizacijske klime, ki jo zagotavljajo dobro počutje, medsebojno zaupanje in visoka motivacija zaposlenih
 • dobri odnosi s poslovnimi partnerji
 • timsko delo (1+1=3)
 • finančna discipliniranost
 • kreativnost in inovativnost
 • neprestano strokovno izpopolnjevanje

S povečanimi vlaganji in aktivnostmi na področju razvoja sledimo prepričanju, po katerem si brez novih izdelkov, ki so odgovor sodobnim zahtevam uporabnikov in tržišča, ni mogoče zamišljati uspešnega preživetja podjetja, kot je naše.

Z vlaganji v človeške vire in z zaposlovanjem mladih ljudi skrbimo za dotok svežih idej in energije saj globoko verjamemo v »PODJETJE SMO LJUDJE«.

btt