100 let od prvih zametkov v industriji stikalnih naprav

By Ekipa TSN

Posted in , ,

Pisalo se je leto 1917, ko so potekala zaključna dela pri postavitvi HE Fala. Še vedno je divjala prva svetovna vojna in mnogi ujetniki so bili postavljeni na gradbišče, da bi čim prej zagnali prve generatorje v elektrarni Fala in tako pričeli z dostavo električne energije za tovarno dušika Ruše.

Štajerska električna družba StEG je leta 1912 pridobila vodopravne pravice za izgradnjo hidroelektrarne na Dravi in že leta 1913 so se pričela prva dela. Na bregovih Drave so postavili barake za nastanitev delavcev, delavnice, skladišča, zgradili poslopje za tehnično vodstvo, pisarne in zasilna stanovanja, postavili pa tudi lastno elekrtično centralo. Medtem ko je v ospredju nastajala prva elektrarna na mariborski Dravi, so se v ozadju formirale montažne in elektro delavnice, ki predstavljajo prve zametke v kovinski in elektro industriji. Iz teh prvih delavnic so se razvila mnoga velika slovenska podjetja, TSN s področja elektroindustrije.

Še večji razmah industrije v Mariboru in okolici je nastal po odprtju HE Mariborski otok po drugi svetovni vojni. Del strokovnih kadrov, ki so postavljali elektrarno na Fali, se je priključil podjetju Hidrocentrale na Dravi, ki je dogradilo elektrarno Mariborski otok. Iz tega podjetja se z odločbo Vlade FNRJ leta 1948 ustanovi Zvezno montažno podjetje za hidroelektrarne, ki se kasneje združi z Elektromontažo iz Ljubljane v združeno podjetje Hidromontaža Maribor. Združitev obeh podjetij v EM Hidromontažo Maribor prinese hiter razvoj in številne reorganizacije. Tako v okviru podjetja deluje 6 samostojnih proizvodnih obratov, eden izmed njih je tudi Obrat stikalnih naprav, ki je proizvajal elektroopremo jakega toka za industrijo in druge panoge gospodarstva, elektrorazdelilne, komandne, avtomatizacijske, relejne, stikalne in druge naprave za industrijo in elektrogospodarstvo.

Za delovanje TSN so pomembne tri številke:

100 – ko beležimo prve zametke v industriji stikalnih naprav, kateri segajo v čas gradnje HE Fala, kjer se je vse začelo,

70 – ko je bil osnovan prvi samostojni obrat stikalnih naprav v okviru EM Hidromontaže Maribor,

50 – popolna osamosvojitev in selitev na Šentiljsko cesto, ko TSN doživi razcvet v sedemdesetih letih.

Septembra 1969 se obrat stikalnih naprav osamosvoji in v register se vpiše samostojno podjetje Tovarna stikalnih naprav – TSN d.o.o., ki še danes domuje na Šentiljski 49 v Mariboru. 70-ta leta za TSN predstavljajo izjemno plodno obdobje na področju razvojnega dela, po osamosvojitvi pa podjetje ob pospešeni proizvodnji izoblikuje še lastno projektivo, inžinering, kontrolo, raziskave, razvoj in marketing. TSN postane vodilni jugoslovanski proizvajalec energetske stikalne opreme, namenjene za krmiljenje električne energije in tedaj zavzema 80 odstotni vsejugoslovanski tržni delež. Podjetje je opremilo številne referenčne objekte širom po Jugoslaviji. V široki paleti izdelkov podjetja so najbolj karakteristične transformatorske postaje za potrebe elektrodistribucij, pločevinaste TP pa so v tistem obdobju našle izjemen odziv v Sovjetski zvezi. Kako hiter je bil razvoj, nazorno kaže obseg zaposlenih. 1963 je v stikalni tehniki delalo 171 ljudi, leta 1984 pa je število naraslo na 1250.

Po osamosvojitvi Slovenije je Tovarna stikalnih naprav, podobno kot druga slovenska podjetja, ki so bila vezana na jugoslovanski trg, plačala visok davek na račun takratnih političnih odločitev in zaradi odsotnosti slovenske strategije ukrepov za lajšanje bremen tistim, ki jih je razpad Jugoslavije ekonomsko zelo prizadel. Podjetje je izgubil o vse svoje zunanje obrate in pomemben del nekdanjega skupnega jugoslovanskega trga. V tem obdobju so se en za drugim vrstili stečaji velikih podjetij, TSN-u se je uspelo obdržati. Predlagana likvidacija podjetja leta 1992 se je srečno odvila in z novim direktorjem V. Palčecem smo zakorakali novim uspehom nasproti.

Sledilo je obdobje rasti in uspehov. V lastnem laboratoriju smo razvili srednjenapetostni vakuumski odklopnik in kovinsko oklopljeno stikalno celico, česar v Sloveniji takrat ni nihče proizvajal, oboje pa je bilo IEC certificirano. TSN je tako ponovno našla pot na trge nekdanje Jugoslavije, osvojila pa tudi mnoge svetovne trge in spet postala mednarodno pomemben proizvajalec stikalne opreme za transformatorske postaje.

Ja, preživeli smo mnoga viharna obdobja slovenskega gospodarstva, obstali in še vedno delujemo. Danes hranimo skoraj 200 družin in se v hudi konkurenci skušamo obdržati na površju. Še vedno zaposlujemo mlade kadre, iščemo zagnane in perspektivne sodelavce.

Še smo živi in lahko se pohvalimo z dodelano, okolju prijazno tehnološko opremo, ki ustreza vsem najsodobnejšim zahtevam naročnikov. Naše različne nizko in srednjenapetostne naprave so izdelane serijsko ali po naročilu, prilagojene potrebam naročnika.

Odločeni, da nadaljujemo s tradicijo, si želimo tudi sprememb in sprejemamo nove izzive.

Comments are closed.
btt